Problem i relationer

Då två människor har att göra med varandra är det självklart att de inte alltid kan vara av samma åsikt utan konflikter kan uppstå. Detta sker så väl i kompisgäng, i förhållandet mellan barn och förälder som i parförhållanden. Förmågan att tala om svåra saker och att uttrycka sina känslor är viktig för att skapa sämja.

Den bästa hjälpen i problemsituationer är att tala. Inget reds ut genom att tjura eller genom att gå och grubbla på sakerna. Innan problemen blir för stora att hantera borde man tala om dem. Det viktigaste är att förstå var problemet uppstod, vad man kan göra åt det och hur man kan gå vidare. Även om det känns som om självkänslan fått sig en törn lönar det sig att reda ut hur den andra känner sig och att mötas halvvägs. Sakerna reds nog ut på ett eller annat sätt.

Mera information hittar du på mielenterveystalos sidor om relationer på sevnska !

Ytterligare information ger Väestöliitto (på finska).

[instagram-feed]