Vaikutusmahdollisuudet omassa arjen ympäristössä ovat tärkeitä lapsille ja nuorille. Haluamme tietää millaisiin asioihin sinä, vaasalainen lapsi tai nuori haluaisit vaikuttaa Vaasassa? Onko esimerkiksi koulussasi, lähiympäristössäsi tai vapaa-ajallasi asioita, joihin haluaisitte vaikuttaa?

Vaasan kaupungin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari, taiteen perusopetus TaiKon ja Vaasan nuorisovaltuusto keräävät lasten ja nuorten vastauksia kyselyllä, joka on avoinna 15.11.2023 saakka.

Linkki sähköiseen kyselyyn
Vastata voi nimettömästi ja useamman kerran.

Vastauksista koostetaan näyttely ja esitys

Nimettömistä vastauksista koostetaan kauppakeskus Rewelliin näyttely, joka avautuu joulunavauksen yhteydessä la 18.11. Näyttely on avoinna 18.11.-17.12. (ma-la klo 10-18, su klo 12-16).
Lisäksi vastauksista koostetaan esitys, joka esitetään Valo-Ljus -tapahtuman yhteydessä lapsen oikeuksien päivänä 20.11.
Vastaukset näkyvät myös Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden ja TaiKonin sosiaalisen median kanavissa. Kooste vastauksista viedään Vaasan nuorisovaltuuston toimesta tiedoksi myös kaupungin päättäjille.