Möjligheten att kunna påverka i sin vardagliga omgivning är viktig för barn och ungdomar. Vi vill veta vad du, som är barn eller ungdom i Vasa, skulle vilja påverka i Vasa. Finns det till exempel något i din skola, näromgivning eller på din fritid som du skulle vilja påverka?

Ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimari och den grundläggande konstundervisningen TaiKon vid Vasa stad samt Vasa ungdomsfullmäktige samlar barnens och ungdomarnas svar genom en enkät som är öppen till 15.11.2023.

 

En elektronisk enkät finns här

Du kan svara anonymt och flera gånger.

 

 

En utställning och en presentation bildas av svaren

 

Av de anonyma svaren bildas en utställning i köpcentret Rewell, och den öppnas i samband med julöppningen lördag 18.11. Utställningen är öppen 18.11–17.12.

Svaren kommer också att sammanställas i en presentation, som visas i samband med evenemanget Valo-Ljus på barnkonventionens dag 20.11.

Svaren kan också ses på Vasa stads ungdomsservices och TaiKons kanaler i sociala medier. Vasa ungdomsfullmäktige ger ett sammandrag av svaren också till stadens beslutsfattare för kännedom.