Yhteishaku

Yhteishaun kautta haetaan joko toisen asteen koulutukseen tai korkeakoulutukseen. Toinen aste tarkoittaa peruskoulun jälkeistä ammatillista peruskoulutusta tai lukiota. Ammattikorkeakouluun ja yliopistoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. Haku tapahtuu netissä opintopolku portaalissa.

Lukioon ja ammatilliseen koulutukseen haetaan kevään yhteishaussa. Haku tapahtuu hakulomakkeella, johon merkitään enintään viisi opiskelupaikkaa, joihin toivoo pääsevänsä. Paikkojen järjestyksellä on merkitystä, sillä ensisijaiseksi merkityllä opiskelupaikkatoiveella on mahdollista saada lisäpisteitä hakuvaiheessa.

Korkeakoulujen yhteishaku ja yliopistojen yhteishaku järjestetään syksyisin ja keväisin. Voit hakea yhteishaussa yhteensä kuuteen eri koulutukseen. Valtaosaan koulutuksista voit hakea vain kevään yhteishaussa. Syksyn haussa koulutuksia on tarjolla huomattavasti vähemmän. Ensikertalaisille eli ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville varataan erikseen tietty määrä opiskelupaikoista, mutta muuten korkeakoulut päättävät itse valintaperusteistaan. Hakuvaihe voi olla moniportainen ja siihen voi kuulua esimerkiksi soveltuvuuskokeita, haastatteluja ja pääsykoe. Valintaperusteet ilmoitetaan hyvissä ajoin: esimerkiksi mitä kirjoja pääsykokeeseen on luettava tai onko hakua varten tehtävä ennakkotehtäviä.

Opiskelupaikan saaneiden nimet julkistetaan ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitovaa. Paikan voi ottaa vastaan ehdollisena. Ehdollinen opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa, että voit edelleen tulla varasijalta hyväksytyksi koulutukseen, jonka olit valinnut hakulomakkeella ylemmäksi hakutoiveeksi, jos olet siihen varalla. Toisinaan siis myös varasijalta pääsee opiskelemaan.

Opiskelut aloitetaan oppilaitoksen ilmoittamana päivämääränä. Opiskelujen alkua on mahdollista lykätä hyvin perustelluista syistä, kuten asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi.

Jos opiskelupaikka jää saamatta yhteishaussa, on mahdollista hakea opiskelupaikkaa kesän lisähaussa. Lisähauissa on mukana sellaisia koulutusohjelmia, joihin on jäänyt yhteishaun jälkeen vapaita paikkoja. Mikäli opiskelupaikka tästäkin huolimatta jää saamatta, kannattaa ottaa selvää muista vaihtoehdoista. Aika ennen seuraavaa hakua kannattaa käyttää hyödyksi, jotta olet valmis, kun uuden haun aika koittaa.

Yhteishaku sekä toisen asteen koulutukseen että korkeakouluihin tapahtuu Opintopolku.fi-sivuston kautta.

[instagram-feed]