Gemensam ansökan

I den gemensamma ansökningen söker man till antingen en utbildning på andra stadiet eller en högskoleutbildning. Andra stadiet är yrkesgrundutbildningen eller gymnasiet efter grundskolan. Man ansöker till yrkeshögskolorna och till universiteten i gemensam ansökan till högskolor. Ansökan sker enklast på nätetpå studieinfo.fi portalet.

Gemensam ansökan till högskolor ordnas på våren och på hösten. Du kan ansöka till sex olika studieplatser. Hörskolar har mera nybörjarplatser på våren än på hösten. Från och med 2016 måste högskolorna enligt lag reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola. Ansökningen kan ske i flera steg och kan omfatta till exempel lämplighetsprov, intervjuer och ett antagningsprov. Antagningsgrunderna annonseras tidigt: till exempel vilka böcker som ska läsas inför provet och om man ska göra någon förhandsuppgift innan ansökan.

Namnen på dem som får studieplats meddelas senast det angivna datumet. De publiceras oftast på nätet, på skolans anslagstavla eller i ett brev som skickas hem. Du kan ta emot endast en studieplats i vårens gemensamma ansökan till högskolor. Studieplatsen kan tas emot antingen bindande eller villkorligt. Om du tar emot studieplatsen villkorligt, kan du fortfarande bli antagen från reservplats till en utbildning som du prioriterat högre i din ansökan.

Studierna inleds det datum som läroverket meddelar. Det är möjligt att skjuta upp inledningen av studierna av motiverade orsaker, så som till exempel för att man gör sin värnplikt.

Om man inte får en studieplats i den gemensamma ansökan är det möjligt att söka studieplats till sådana utbildningsprogram som har lediga platser efter den gemensamma ansökningen. Om du trots allt inte får en studieplats lönar det sig att genast läs mer om andra alternativ. Tiden innan nästa ansökning kan användas nyttigt så att du är redo när det är dags för ny ansökan.

Den gemensamma ansökningen till yrkesutbildning och gymnasieutbildning hittar du på Studieinfo.

Flytta till Finland att studera? Läs mera om att studera i Finland på Infopankki.fi -sidor.

Sök till högskoleutbildning på Studieinfo.

(källa .studieinfo.fi)

[instagram-feed]