I år firas 30-årsjubileum för FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi på Ungdomsservicen och TaiKon (grundläggande konstundervisning) vill veta hurdana frågor du, barn eller ungdom i Vasa, vill påverka i Vasa? Finns det t.ex. i din skola, näromgivning eller på din fritid frågor som du skulle vilja påverka?

Nu har du möjlighet att få din röst hörd, du behöver bara fylla i den här elektroniska blanketten (röstningen är avslutad)

Du kan svara anonymt och flera gånger. Svaren visas i samband med evenemanget Valo-Ljus på dagen för barnets rättigheter 20.11.2019. Dessutom kan svaren ses i Ungdomsservicens och TaiKons kanaler på de sociala medierna. Ett sammandrag av era svar ges också till stadens beslutsfattare för kännedom.

Mera information om Valo-Ljus-evenemang på Facebook-evenemangssida VALO – LJUS.