Obetalda räkningar

Varje räkning har en förfallodag då den senast ska betalas. Betalningen sker enklast med direktdebitering där en upprepad räkning automatiskt betalas från ditt konto på förfallodagen. Avtalet om direktdebitering görs med banken och det fakturerande företaget. Då ska pengarna för att betala räkningen finnas på kontot på förfallodagen. Webbanken gör det enkelt att betala fakturor och där är det lätt att kolla inkomsterna och utgifterna.

Ibland räcker inte pengarna till för att betala en räkning. En sådan situation kan drabba vem som helst, men låt den inte upprepas.  Välskötta pengaärenden gör livet lättare.

Om du saknar pengar för en räkning lönar det sig att ta kontakt med avsändaren i god tid innan förfallodagen går ut. Ofta kan förfallodagen flyttas fram och faktureraren är flexibel. Ibland kostar det att flytta förfallodagen. Detaljerna kring förfallodagens flytt förhandlas fram direkt med den som skickat räkningen. Du kan inte flytta fram räkningarnas förfallodag i all oändlighet, utan räkningarna ska betalas och du måste skaffa fram pengar för dem.

Att inte betala en räkning leder till en betalningspåminnelse. Om fakturan ändå inte betalas kan följden bli ett brev från  Borgenären har rätt att kräva dröjsmålsränta för hela inkassotiden.

Om du ofta lämnar räkningar obetalda kan du få en betalningsanmärkning. Den finns i registret i 2-4 år och gör livet svårare på många sätt. Den kan hindra dig från att få ett kreditkort, en hyresbostad och studie- eller bostadslån. Det är även svårare för en person med betalningsanmärkningar att knyta delbetalningsavtal och få telefon- eller webbanslutningar. Det är ingen småsak att lämna en räkning obetalad.

Om betalningspåminnelserna inte biter kan borgenären föra ärendet till tingsrätten. Då ärendet framskrider till dom får borgenären driva in sin fordring via utmätningen. Utmätningsmannen kan korta av skulden direkt från lönen eller egendomen hos den som inte betalt sin räkning. En faktura på några tior som lämnas obetald kan alltså leda till en stor händelsekedja som blir dyr både för den som inte betalt sin räkning och för samhället.

[instagram-feed]