Navigatorn

Navigatorn är en lättillgänglig, mångprofessionell servicepunkt för alla under 30 år. Navigatorn erbjuder information, rådgivning, handledning och olika tjänster. Den är en plattform där den offentliga, privata och tredje sektorn tillsammans erbjuder mångprofessionella tjänster för sysselsättning, utbildning, livskompetens och välbefinnande.

Kolla Navigatorn Vaasa sidor för öppettider.

 
[instagram-feed]