Rockskolans Musikläger ordnas i juni  för  ungdomar  i åldern 13-17 år. Lägret ordnas  i skolans utrymmen vid Kvarngatan.  Under lägret har deltagarna möjlighet att prova spela olika instrument, samt bekanta sig med att spela i bänd. Du har också  möjlighet träna sig på att laga egna låtar. Lägret lämpar sig både till nybörjare och till hen som har spelat en längre tid.
Bildkonstläger ordnas i samarbete med Taikon. På lägret bekantar du dig med bildkonstens olika tekniker genom att använda olika material. Lägret ordnas i Lillkyro.
Bekanta dig i teaterns och cirkusens värld. Ungdomsservice samarbetar med TaiKon och ordnar ett läger för unga var man har  möjlighet att bekanta sig i teaterns och cirkusens värld. Som lärare fungerar TaiKons teater- och cirkuslärare. Lägret ordnas i Lillkyro.