Ungdomsverkstaden Varikko

Reitti:

Kom på arbetsprövning till oss på Varikko här på Kultsa ! Blev du intresserad ta modigt kontakt så berättar vi mera!

Arbetsverkstadsledare / individuell handeledare  tel. 040 487 3548

Kartturi:

Behöver du  stöd med studie-, och arbetsrelaterade ärenden samt livshanteringsfrågor?

Vi erbjuder stödoch verksamhet från  engångsärende till längre vistelse upp till 6 mån. Kartturi finns på Vamia vid Sampo campus!

Arbetsverkstadsledare / individuell handledare tel.  040-183 2267