Vasa stads ungdomsservice fick vid en gala för det kommunala ungdomsarbetet 19.1 ett hederomnämnande i serien digitalt ungdomsarbete. Beviset för uppskattning gavs för spelverksamheten WasaCraft.

Vid Österbottens och Mellersta Österbottens regioners gala för kommunalt ungdomsarbete fredag 19.1.2024 delades det ut priser som erkänsla för verksamhet, projekt, evenemang eller annat motsvarande inom ramen för det kommunala ungdomsarbetet inom ungdomssektorn. Priserna är en synlig erkänsla för det betydande arbete som görs inom det kommunala ungdomsarbetet.

Spelverksamheten WasaCraft, som gav Vasas ungdomsservice ett hedersomnämnande, har ordnats sedan år 2022.

WasaCraft är verksamhet som riktar sig till 13–18-åriga Vasaungdomar, och där idén är att bygga och skapa visioner och att vara ute på äventyr i Minecraft-världen tillsammans med andra deltagare.

Unga ledare med i verksamheten

WasaCraft har ordnats sporadiskt enligt ungdomarnas önskemål antingen i form av läger eller som träffar veckovis. Ledarna är planenligt med och spelar med ungdomarna.

Verksamheten ordnas med distansförbindelser, på en sluten server i Discord. Discord är en spelplattform där det är möjligt att spela tillsammans och kommunicera i realtid antingen via en chat, med ljud eller video.

-I spelverksamheten WasaCraft är i synnerhet det viktigt att det också är verksamhet på ungdomarnas eget initiativ. Själva spelverksamheten i nätet leds också av en ung klubbledare, berättar chefen för ungdomsverksamheten Mika Pietilä.

På nätet når man de ungdomar som inte kommer till ungdomsgårdarna

Med WasaCraft vill man nå de ungdomar som kanske inte annars deltar i styrd gruppverksamhet. I verksamheten beaktas starkt växelverkan och utvecklandet av sociala färdigheter på nätet i enlighet med mediefostran.

-Genom det ungdomsarbete som sker på nätet når vi många sådana ungdomar som aldrig skulle komma till exempel till ungdomsgårdarna för att snacka en stund, beskriver WasaCrafts kamratledare, 16-åriga Aaro Helo.

WasaCraft har fått mycket positiv respons, och grupperna fylls i allmänhet snabbt. I grupperna tas högst 12 deltagare, och verksamheten är gratis.

Om kommande WasaCraft informeras på Ungdomarnas informations- och rådgivningstjänst Reimaris webbplats https://reimari.info/ samt på kanalerna i sociala medierna.

Genom galan för det kommunala ungdomsarbetet vill man lyfta fram aktörer och det kommunala ungdomsarbetets arbetsformer samt projekt som på ett exceptionellt betydande sätt har utvecklat den kommunala ungdomssektorns verksamhet så att den blivit mera verkningsfull.